Be akcijų ir obligacijų. Obligacijų pirkimas: nuo ko pradėti? - vaikolaikas.lt

Obligacijos | Investavimas į obligacijas - patarimai ir strategijos

Akcijos obligacijos referatas. Referatas akciju ir obligaciju tema.

be akcijų ir obligacijų

Akcijų ir obligacijų pagrindiniai bruožai. Akcijų rūšys.

Kas yra obligacijos?

Pagal disponavimo būdą. Pagal suteikiamas teises. Pagal akcijos išraišką. Obligacijų rūšys. Akcijų ir obligacijų skirtumai. Savininkas ir jo statusas.

Obligacijų pirkimas: nuo ko pradėti? - vaikolaikas.lt

Pajamos iš vertybinių popierių. Investavimas į akcijas bei obligacijas. Investavimo strategijos. Ilgalaikis investavimas ir spekuliavimas. Fundamentali analizė. Investavimas į vertės akcijas strategija. Investavimas strategija į augimo akcijas. Pajamų investavimo strategija.

Kas yra obligacija – prieš investuojant, būtina žinoti į ką yra investuojama

Literatūros sąrašas. Ištrauka Akcijos ir obligacijos - tai vertybiniai popieriai, kurie yra viena pagrindinių investavimo priemonių.

be akcijų ir obligacijų

Taip pat akcijos ir obligacijos padeda bendrovėms ir institucijoms pritraukti kapitalą. Akcijos ir obligacijos yra vienas iš populiaresnių pasirinkimų sprendžiant kaip panaudoti laisvas lėšas. Obligacijos yra vienas seniausių be akcijų ir obligacijų plačiausiai žinomų investicinių instrumentų.

Šis vertybinis popierius dažnai yra emituojamas valstybės, todėl pasižymi labai maža rizika.

Privalumai

Tačiau joks vertybinis popierius nėra apsaugotas nuo makroekonominių svyravimų. Temos aktualumas. Greitėjant gyvenimo tempui vis daugiau žmonių trokšta finansinės nepriklausomybės, aprūpintos ir ekonomiškai stabilios senatvės.

Yra daug būdų gauti pajamų nesusijusių su darbo užmokesčiu.

Vienas pagrindinių tokių būdų be akcijų ir obligacijų investavimas į akcijų bei obligacijų biržoje. Darbo tikslas paaiškinti kas yra akcijos ir obligacijos, bei išnagrinėti Lietuvos pensijų fondus, kad aiškiau pavaizduoti skirtumus.

Kodėl turėtumėte rinktis būtent akcijas, o ne kitas investavimo alternatyvas? Atsakymas yra paprastas — iš akcijų galima uždirbti daugiau.

Paaiškinsiu, kas yra akcijos ir kokios jų rūšys. Paaiškinsiu, kas yra obligacijos ir kokios jų rūšys. Aprašysiu esminius akcijų ir obligacijų skirtumus.

be akcijų ir obligacijų

Praktinėje dalyje aptarsiu investavimo strategijas tiek į akcijas, tiek į obligacijas. Paprastosios akcijos sudaro didžiąją dalį bendrovės išleidžiamų akcijų ir suteikia akcininkui balsavimo teisę. Jei bendrovės įstatuose nenumatyta kitaip, privilegijuotosios akcijos savininkas neturi balsavimo teisės akcininkų susirinkimuose, tačiau gauna bendrovės įstatuose nustatytą nekintamą dividendo dydį procentais, skaičiuojamą nuo akcijos nominalios vertės.

Galima išskirti tokius privilegijuotųjų akcijų bruožus: Esant geriems įmonės rezultatams, privilegijuotųjų akcijų savininkai gauna bendrovės įstatuose nustatytą dividendo procentą nuo akcijų nominalios vertės kartą per metus arba kelis kartus per metus, jei tai yra numatyta įstatuose. Dividendai yra mokami reguliariai, todėl akcininkui yra lengviau numatyti savo pinigų srautus.

Dėl šios priežasties privilegijuotosios akcijos kartais vadinamos trumpalaikiais fiksuotų pajamų vertybiniais popieriais Cavaglieri, Knight Jeigu nepakanka paskirstytino pelno dalies šiems dividendams išmokėti, išmokama suma mažinama proporcingai visiems privilegijuotųjų akcijų turėtojams.

Vertybiniai popieriai

Taip pat bendrovės įstatuose gali būti numatyta, jog esant geriems įmonėms rezultatams yra kompensuojama ta dividendų dalis, kuri nebuvo išmokėta praėjusiais laikotarpiais. Privilegijuotųjų akcijų kaina yra stabilesnė ir mažiau svyruoja lyginant su paprastosiomis akcijomis. Likviduojant įmonę pirmiau yra atsiskaitoma su privilegijuotųjų akcijų turėtojais, ir tik po jų atsiskaitoma su paprastųjų akcijų turėtojais. Jei įmonė turėjo didelių įsipareigojimų kreditoriams ir obligacijų savininkams, su kuriais įmonės likvidavimo atveju atsiskaitoma pirmiau, yra tikimybė, kad paprastųjų akcijų turėtojas gali nieko neatgauti.

be akcijų ir obligacijų

Šias akcijas galima vadinti tarpiniu variantu tarp paprastųjų akcijų ir obligacijų. Jos susijusios su mažesne rizika, bet tuo pačiu ir mažesne grąža: privilegijuotųjų akcijų savininkas gauna ne didesnius nei įstatuose numatytus dividendus nebent įstatuose numatytas kintamas dividendų dydis.

be akcijų ir obligacijų

Pagal bendrovės įstatuose skirtingoms akcijoms suteikiamas teises akcijos yra skirstomos į klases: skirtingų klasių akcijos uždirba skirtingus dividendus, suteikia skirtingą skaičių balsų ir kita.

Jeigu tai numatyta bendrovės įstatuose, bendrovė gali išleisti paprastąsias akcijas, turinčias darbuotojų akcijų statusą. Šias akcijas gali įsigyti įmonės darbuotojai, išskyrus jos vadovą, stebėtojų tarybos ir valdybos narius. Darbuotojai už įsigytas akcijas gali mokėti sumokėję pradinį įnašą, o likusią dalį mokėti atskaičiuojant reikiamą sumą iš atlyginimo.

be akcijų ir obligacijų

Akcijos gali būti materialios ir nematerialios. Materiali akcija yra spausdintas dokumentas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija: akcijos numeris, įmonės pavadinimas ir kodas, akcijos savininkas, nominali vertė, klasė, suteikiamos teisės, išleidimo data, esant privilegijuotajai akcijai — dividendo dydis. Nemateriali akcija yra pažymima įrašu vertybinių popierių sąskaitoje.

  • Dvejetainio opciono kainodaros formulė
  • Akcijos ir obligacijos referatas - vaikolaikas.lt

Akcinės bendrovės išleidžia tik nematerialias sąskaitas, uždarosios akcinės bendrovės gali išleisti abiejų tipų akcijas, taip pat vietoj materialiosios akcijos uždaroji akcinė bendrovė gali išduoti akcijų sertifikatus.

Galbūt jus domina