Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas. vaikolaikas.lt - Dėl biologinės įvairovės išsaugojimo

Savanoriškas pavojingų produktų atšaukimas Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso Vakar Europos Komisija pristatė  Europos žaliąjį kursą — veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Remiantis Europos žaliuoju kursu, parengtos  veiksmų gairėskuriomis siekiama skatinti efektyvų išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, stabdyti klimato kaitą bei biologinės įvairovės nykimą ir mažinti taršą.

Nurodomos reikalingos investicijos ir turimos finansavimo priemonės ir paaiškinama, kaip užtikrinti teisingą ir įtraukią pertvarką.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Europos žaliasis kursas apima visus ekonomikos sektorius, visų pirma transportą, energetiką, žemės ūkį, pastatų sektorių, taip pat plieno, cemento, IRT, tekstilės ir cheminių medžiagų pramonę.

Siekdama į teisės aktus įtraukti politinį užmojį iki  m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Kad įgyvendintų su klimatu ir aplinka susijusius tikslus, Komisija taip pat pristatys  m. Nedelsiant bus imtasi didinti  m. Europos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus, nustatant realų  m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Žiedinės ekonomikos veiksmų planas taip pat apims priemones, skatinančias verslą siūlyti ir leisti vartotojams pasirinkti daugkartinio naudojimo, patvarius ir taisomus gaminius. Vartotojų politika padės įgalinti vartotojus priimti pagrįstus sprendimus ir atlikti aktyvų vaidmenį keičiant ekologinę aplinką. Nauji verslo modeliai, pagrįsti prekių ir paslaugų nuoma ir dalijimusi, vaidins svarbų vaidmenį tol, kol jie bus tikrai tvarūs ir prieinami.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Galbūt jus domina