Informacija tėvams

Vaiko laikas darželis - tai širdies projektas. Mūsų svajonės išsipildymas.

Pažinti vaiką, jam padėti, jį motyvuoti ir pasiekti užsibrėžtų tikslų galime tik būdami komanda. Ugdytojai-tėvai-vaikas. Todėl skatiname tėvelius įsitraukti į vaiko kasdienybę darželyje. Per savanorystę, per veiklų siūlymus ir organizavimą.

O vakarus kviečiame leisti kartu su puodeliu arbatos, aptariant ką galime padaryti geriau, ko siekiame ir pasidžiaugti vaiko pasiekimais.


Priėmimo tvarka

1. El. paštu, telefonu, atvykus asmeniškai ar užpildžius registracijos formą internetiniame puslapyje išreiškiamas noras lankyti Vaiko laikas vaikų darželį

2. Pateikiami reikalingi dokumentai:

  • Vaiko gimimo liudijimas arba asmens dokumento kopija

  • Sutarties sudarymui reikalingi asmeniniai duomenys

  • Vaiko sveikatos pažyma

3. Pasirašoma sutartis ir sumokamas registracijos mokestis

Kaina

Mokesčiai už darželio paslaugas susideda iš vienkartinio registracijos mokesčio, mokesčio už ugdymą ir mokesčio už maitinimą.

Registracijos mokestis 200 €

Mokamas sudarius sutartį iki darželio lankymo pradžios. Šis mokestis yra negrąžinamas.

Registruojant du ir daugiau vaikų (brolius, seses), mokamas vienas mokestis, t.y. 200 € už vieną registraciją.

Ugdymo mokestis 200 €

Į šį mokestį įskaičiuotos visos dienos vaiko veiklos, priemonės, renginiai.

Mokestis už maitinimą 5 € / dieną

Šis mokestis mokamas už praėjusį mėnesį. Jei vaikas darželyje nebuvo visą dieną arba maistą atsineša iš namų ir tėvai apie tai informavo pagal sutartyje numatytą tvarką, mokestis už maitinimą nemokamas.

Kompensacija

Nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. tėvams, kurių vaikai mokosi privačiuose darželiuose Zarasų rajone, bus mokama 100 Eur kompensacija (už mėnesį).

Daugiau informacijos www.zarasai.lt

Kaina

Vaikai valgo pusryčius, pietus ir pavakarius. Pagal poreikį užkandžiauja vaisiais, daržovėmis.

Galimas pasirinkimas:

1. Tėveliai į termosą įdeda maistą.

2. Vaikas pietus valgo darželyje (šiltą maistą tiekia Zarasų profesinė mokykla)

Vaikus skatiname patirti naujus skonius.

Mokomės valgyti neskubant, nelenktyniaujant, o lėtai, gerai sukramtant maistą ir su pasimėgavimu.

Maisto pateikimas yra ypatingai svarbus, norint, kad maistas būtų vaikų ragaujamas.

Todėl mes skatiname vaikus mokytis estetinio patiekimo, kur jie patys padengia stalą, kuria dekoracijas.

Mokomės įvertinti kiek įsidėti maisto į lėkštę, kad maisto nereikėtų išmesti. Tokiu būdu ugdome savarankiškumą bei atsakomybę už save.

Maitinimas

Poilsio laikas

Vaikai poilsio būdą pasirenka pagal poreikį. Tai nebūtinai yra miegas.

Derinant su tėveliais, ieškome labiausiai konkrečiam vaikui tinkančio varianto.

Poilsio laikas

Vaikų skaičius ir amžius

Vaikų skaičius ir amžius

Vaikų skaičius grupėje ne daugiau 14. Vaikų amžius nuo 2 iki 6 metų.

Grupėje numatytas vaikų skaičius:

nuo 2 iki 3 metų — 5 vaikai

nuo 3 iki 6 metų — 9 vaikai

Mišrios grupės privalumas yra tas, kad vaikai išmoks globoti mažesniuosius draugus, geranoriškai pagelbėti įvairiose situacijose. Vaikai turės tarpusavyje susitarti. Jaunėliai turės galimybę mokytis iš vyresniųjų draugų. Mišrioje grupėje sudarytos sąlygos auklėtinių socialiniam auklėjimui(si).

Papildomi užsiėmimai

Jau netrukus paskelbsime informaciją apie papildomus užsiėmimus.