Vaikų ugdymo principai

Kokybiškas vaiko ugdymas mums yra ne tikslas, o vertybė. Kuriame empatišką ir prieraišų ryšį tarp vaikų ir ugdytojų - tai mūsų filosofijos esmė. Tik sukūrus artimą santykį su vaiku gimsta pasitikėjimas vienas kitu. O šalia pasitikėjimo koja kojon žengia ir saugumo jausmas. Ir tik saugiai besijaučiantis vaikas drąsiai tyrinėja pasaulį. O mes, ugdytojai, tampame jam atrama, paskata ir savivertės puoselėtojai.


Patyriminės dirbtuvės

Patyriminės dirbtuvės

Darželyje nuolat veikia patyriminės dirbtuvės: ugdytojai kelia vaikams hipotezes, o ne tiesiogiai atsako į klausimus. Tokiu būdu kuriamas individualus vaiko žinojimas. Jis pats tai išsiaiškino, jis pats tai suprato. Patyriminėse dirbtuvėse vaikai aktyviai patiria savo emocijas, pojūčius, reakcijas ir elgesį. O naudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas ugdomas vaiko kūrybiškumas. Jis svarbus ne tik vaiko intelekto ugdymui, bet ir emocinės sveikatos puoselėjimui.

Vaikai atlieka vaizdinio mąstymo užduotis: galvoja kaip gali atrodyti gyvūnų mokykla, kur skrenda drugelis, kas yra už šio miško? Nuolat išraiškingai skaitydami vaikams pasakas, analizuodami jų turinį, iliustracijas, skatiname vaikus pastebėti detales, įsivaizduoti kvapus, galimus garsus. Taip vaikai mokosi mąstyti kūrybiškai.

Vaizdinis mąstymas

Ryšys su gamta

Vaikas, ugdydamasis gamtoje, turi unikalią galimybę artimiau susipažinti su gyvąja ir negyvąja gamta, pajusti esąs jos dalis, suvokti atsakomybę už pasaulio žaliojo tako išsaugojimą. Visas pasaulio pažinimas vaikui prasideda nuo jo artimiausios aplinkos - šeimos, savęs suvokimo, darželio, savo gimtojo miesto, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimo. Vaikai skatinami tyrinėti vandenį, gyvybės žemėje kaitą , gamtos reiškinius ir kt. Buvimas gamtoje skatina vaikus žaisti, lavina vaizduotę, joje visais savo pojūčiais atranda pasaulį.

Daug laiko leidžiame gamtoje. Joje vaikai gauna visus pojūčius ir potyrius, pvz: sužino kur keliauja skruzdės, kaip keičiasi gamta, girdi karvės mūkimą, stebi karvės ir veršelio prieraišumą. Gera, kai ugdytiniai, patyrę atradimą, atsipalaiduoja, pasitiki savimi, žinodami, kad gali eksperimentuoti, nebijo klysti.

Vaiko ugdymo erdvė

Vaikų ugdymo erdvėje atsispindi mėnesio tematika ar sugalvota vaiko idėja. Ugdytiniams grupės erdvėje suteikiama kūrybinė laisvė, spontaniškas džiaugsmas. Priemonės, esančios grupėje, skatina vaikus bandyti, lavina motoriką ir koordinaciją. 

Ugdyti vidinę motyvaciją - tai vis palaikyti iššūkio jausmą. Mes motyvuojam pastebėdami vaiko sėkmę, skatindami ir pagirdami jį. O kai vaikas jaučia motyvaciją mokytis, sužinoti, turi savo iššūkius, tai ir džiaugsmo patyrimas saldesnis.

Vaikų smalsumo sužadinimui pasakojame įdomias istorijas, vaikai mielai įsitraukia, sugalvodami žaidimų.


Vaiko ugdymo erdvė